Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 3–3 | Cite as

‘Is leefstijl de heilige graal voor de samenleving?’

  • Simon Broersma
Voorwoord
  • 1 Downloads

Samenvatting

Als het aan staatssecretaris Blokhuis ligt, hebben we over 20 jaar 17 miljoen zorgprofessionals in Nederland. Iedereen moet immers gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken en zijn of haar eigen leefstijlmanager te zijn. Heel Nederland fietst, wandelt, eet gezond, stopt met roken en drinken en gaat op tijd naar bed.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations