Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 10–16 | Cite as

Liever leefstijl dan medicijnen

  • Ana Karadarevic
Coverstory
  • 18 Downloads

Samenvatting

Leefstijl moet een prominente plek krijgen in de spreekkamer om de toenemende chronische ziektelast en daarmee samenhangende zorgkosten tegen te gaan. Vanuit het veld klinkt de roep aan de overheid om vergaande maatregelen te nemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ana Karadarevic
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations