Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 36–38 | Cite as

Stella Salden: bezit een topsportmentaliteit

  • Tea Keijl
Profiel
  • 2 Downloads

Samenvatting

In haar jongere jaren speelt ze handbal op hoog niveau. Na de sportacademie lonkt de universiteit en leidt een afwisselend carrièrepad uiteindelijk naar NU’91, waar ze per 1 maart als voorzitter is aangetreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tea Keijl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations