Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 1, pp 23–23 | Cite as

Eenzame oudere zorgt slecht voor zichzelf

  • Bohn Stafleu van Loghum
Outsider
  • 403 Downloads

Samenvatting

Gezond en regelmatig eten draagt bij aan ons welbevinden, aan vitaliteit en zelfs aan plezier in het leven. Dat geldt voor alle leeftijden en zeker ook voor ouderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations