Advertisement

Skipr

, Volume 8, Issue 3, pp 19–19 | Cite as

‘Wij hebben geen idee hoe’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Insider
  • 64 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van Volksgezondheid teistert sinds eind vorig jaar tv-kijkers en radioluisteraars met spotjes over de veranderingen in de zorg. Maar wat is de boodschap?

Opinie Zorgsysteem Communicatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations