Advertisement

Skipr

, Volume 7, Issue 1, pp 26–29 | Cite as

Charles Laurey: ‘Ik kan iedereen recht in de ogen kijken’

  • Willem Wansink
Interview
  • 30 Downloads

Hij maakte de faillissementen van Zonnehuizen en Meavita mee. En heeft daar veel van geleerd. “Natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Dat hoort erbij. Maar ik heb ervan geleerd.”

Interimmanagement Leidinggeven Faillissement 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations