Advertisement

Skipr

, Volume 5, Issue 4, pp 20–23 | Cite as

Edith Schippers:‘Ziekenhuizen moeten op de blaren zitten’

  • Willem Wansink
Interview
  • 38 Downloads

Abstract

De minister van Volksgezondheid weet best dat ze geen populariteitsprijs wint: “Een tandje aandraaien, is nietgenoeg. Er moet eenwake-upcallkomen.”

Keywords

Politiek Bezuinigingen Zorgkwaliteit 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations