Advertisement

Skipr

, Volume 4, Issue 10, pp 20–23 | Cite as

Jeroen Muller:‘Met de poten in de modder’

  • Willem Wansink
Interview
  • 74 Downloads

Hij maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op de ggz. “We halen de daklozen uit hun containers en nemen ze op in de zorg. Maar straks zijn de straten weer vol met psychiatrische cliënten.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations