Advertisement

Bijzijn XL

, Volume 6, Issue 10, pp 36–42 | Cite as

Probleemgedrag bij de oudere patiënt

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 1.2k Downloads

Niet alleen voor de oudere zelf, maar ook voor de naastbetrokkenen in de leefomgeving (partner, kinderen, medepatiënten/cliënten, medebewoners, personeelsleden) heeft probleemgedrag niet zelden een enorme impact. Adequate behandeling van probleemgedrag richt zich op de combinatie van factoren waarbinnen het probleem gedrag ontstaat en voortduurt. Vrijwel altijd gaat het om een combinatie die per individu verschilt en waarbij de complexiteit vrijwel gelijk oploopt met die van de etiologie.

Websites (bezocht in december 2011)

  1. www.agressieindezorg.nl: geeft informatie hoe je het beste om kunt gaan met agressie bij dementie
  2. www.venvn.nl: via deze website is de Richtlijn omgaan met gedragsproblemen bij mensen met dementie op te vragen
  3. www.zorgvoorbeter.nl: biedt ondersteuning bij de omgang met grensoverschrijdend gedrag
  4. www.zorgvoorvrijheid.nl: via deze site kun je de samenvattingskaart van de richtlijn Probleemgedrag (NVVA, 2008) downloadenBAANBREKEND.

Literatuur

  1. Baart Barrick AL, Hoeffer B, Rader J. Bathing. Without a Battle, personal Care of Individuals With Dementia. Springer Series on Geriatric Nursing 2002Google Scholar
  2. Cohen-Mansfield J.Nonfarmacologic interventions for inappropriate behaviours in dementia. The American journal of geriatric Psychiatry, 4, 316–381Google Scholar
  3. Fick D, Frazer C, Kolanowski A. It’s about time: Use of Nonpharmacological Interventions in the Nursing Home. Journal of Nursing Scholarship 2010;42:2, 214–222 Sigma Theta Tau InternationalPubMedCrossRefGoogle Scholar
  4. Heeren T, Kat M, Mast van der R. Handboek Ouderenpsychiatrie. De Tijdstroom, 2010, ISBN 9789058981721Google Scholar
  5. Logsdon RG, McCurry SM,Teri L. Evidence-based psychological treatment for disruptive behaviours in individuals with dementia. Psychol Aging, 2007;22:28–36PubMedCrossRefGoogle Scholar
  6. Remington e.a. American Journal of Alzheimer’s disease and other Dementias, 2010, 25 (4): 367–371Google Scholar
  7. Roest van der HG, Meiland FJ, Comijs HC, Derksen E, Jansen AP, van Hout HP, Jonker C, Dröes RM. What do community-dwelling people with dementia need? A survey of those who are known to care and welfare services. Int Psychogeriatr. 2009;21:949–65PubMedCrossRefGoogle Scholar
  8. Roest van der HG, Meiland FJM en Droës RM Proefschrift: Zorgbehoeften bij dementie en digitale, gepersonaliseerde informatievoorziening voor dementiezorg. Verpleegkunde. 2010;3:25–31Google Scholar
  9. Zuidema SU. Neuropschiatric Symptoms in Dutch Nursing home Patients with Dementia (proefschrift) Radboud Universiteit Nijmegen; 2008Google Scholar
  10. Zwakhalen SMG. Pain assessment in nursing home residents with dementia (proefschrift). Universiteit Maastricht; 2007Google Scholar

Meer lezen?

  1. NVVA (nu Verenso). Richtlijn Probleemgedrag. NVVA, 2008. ISBN 9789074785068.Google Scholar
  2. Multidisciplinair werken aan probleemgedrag. Een multidisciplinaire handreiking bij de NVVA-richtlijn Probleemgedrag. NVVA, 2008. ISBN 9789074785075.Google Scholar

Copyright information

© Springer Media / Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations