Advertisement

Archaeological and Anthropological Sciences

, Volume 10, Issue 3, pp 685–695 | Cite as

Partial mummification and extraordinary context observed in perinate burials: a complex osteoarcheological study applying ICP-AES, μXRF, and macromorphological methods

 • János Balázs
 • Zsolt Bereczki
 • Attila Bencsik
 • György V. Székely
 • László Paja
 • Erika Molnár
 • Ágnes Fogl
 • Gábor Galbács
 • György Pálfi
Original Paper

Abstract

Very small, green colored, partially mummified remains of a perinate individual were found buried in a ceramic pot with a copper coin in the Late Medieval cemetery of Nyárlőrinc-Hangár út (“Nyárlőrinc 3. lelőhely”) in southern Hungary. The remains must date back to the second half of the nineteenth century AD. In this paper; we present data gathered in a series of multidisciplinary investigations targeted to the partially mummified remains (ind. no. 14426) and two other non-mummified perinates (ind. no. 10662 and no. 14336) possibly buried under similar circumstances in the cemetery. Besides standard macromorphological and stereomicroscopic examinations, we compared Cu concentrations in the remains using ICP-AES and mapped Cu concentration changes using μXRF. The partially mummified perinate showed the highest Cu concentrations, while the individual buried without a possible Cu source showed the lowest. Body parts in the closer proximity of the copper coins always showed higher concentration. The mummified individual showed 497 times higher Cu values than average, and even the perinate buried without copper coin measured higher than the otherwise normal Cu content of the soil. Extremely high Cu values may be related to the corrosion of the coins included in the burials. Mummification must have been facilitated by copper deriving from the coins. Uneven Cu concentrations and only partial mummification of one of the individuals refer to the importance of other environmental factors involved in a possible quasi-natural mummification process. However, the Nyárlőrinc perinate burial no. 14426 may be the first solely copper-driven mummification case ever reported, and hopefully, more cases are to appear in the future.

Keywords

Partial mummification Copper ICP-AES μXRF Perinate Pot burial 

References

 1. Adriano DC (2001) Trace elements the terrestrial environment. Springer, New YorkCrossRefGoogle Scholar
 2. Aufderheide AC (2003) The scientific study of mummies. Cambridge University Press, CambridgeGoogle Scholar
 3. Baker BJ, Dupras TL, Tocheri MW (2005) The osteology of infants and children. Texas A&M University Press, USAGoogle Scholar
 4. Balázs J (2005) Paleopatológiai vizsgálatok egy XII-XVI. századi széria (Nyárlőrinc Hangár út) leletein. Diplomawork, University of Szeged, Department of Biological AnthropologyGoogle Scholar
 5. Balázs J, Bölkei Z (2007) Partly mummified foetus. VI World Congress on Mummy Studies Program and Abstracts, 277Google Scholar
 6. Balázs J, Bölkei Z, V Székely G (2005) A Nyárlőrinc Hangár utcai széria embertani feldolgozásának eredményei. Cumania 21:57–82Google Scholar
 7. Balázs J, Zádori PG, Vandulek C, Molnár E, Ősz B, Bereczki Z, Paja L, Palkó A, Fogas O, Zink A, Nerlich A, Pálfi G (2015) Morphological and paleoradiological studies of Pott’s disease cases. Acta Biol Szeged 59(2):211–216Google Scholar
 8. Barfield WD (2011) Clinical reports—standard terminology for fetal, infant, and perinatal deaths. Pediatrics 128:177–181CrossRefGoogle Scholar
 9. Bartucz L (1928) Köcsögbe temetés a régi palócoknál. Antropológiai Füzetek. Anthropol Hung III(1–3):19–21Google Scholar
 10. Beckhoff B, Kanngießer B, Langhoff N, Wedell R, Wolff H (eds) (2006) Handbook of practical X-ray fluorescence analysis. Springer, BerlinGoogle Scholar
 11. Benfer RA, Typpo JT, Gaff GB, Pickett EE (1978) Mineral analysis of ancient Peruvian hair. Am J Phys Antropol 48:277–282CrossRefGoogle Scholar
 12. Bochkor Á (1960) A Szent Jobb orvosi szemmel. Vigilia 1960(08):492–494Google Scholar
 13. Bölkei Z (2005) Embertani vizsgálatok egy középkori széria (Nyárlőrinc Hangár út) leletein. Diplomawork, University of Szeged, Department of Biological AnthropologyGoogle Scholar
 14. Carvalho ML, Casaca C, Pinheiro T, Marques JP, Chevallier P, Cunha AS (2000) Analysis of human teeth and bones from the chalcolithic period by X-ray spectometry. Nucl Inst Methods Phys Res B 168:559–565CrossRefGoogle Scholar
 15. Cockburn A, Cockburn E, Reyman TA (1998) Mummies, disease & ancient cultures, 2nd edn. Cambridge University Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 16. Degryse P, Muchez P, De Cupere B, Van Neer W, Waelkens M (2004) Statistical treatment of trace element data from modern and ancient animal bone: evaluation of roman and byzantine environmental pollution. Anal Lett 37(13):2819–2834CrossRefGoogle Scholar
 17. Dömötör T (1990) Temetkezési szokások. In: Hoppál M (ed) Magyar Néprajz VII: népszokás, néphit, népi vallásosság. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 7–67Google Scholar
 18. Farkas G (1972) Antropológiai Paraktikum I. Paleoantropológiai metodikák. József Attila Tudományegyetem, SzegedGoogle Scholar
 19. Fazekas G, Kósa F (1978) Forensic fetal osteology. Akadémiai Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 20. Goffer Z (2007) Archaeological chemistry. Wiley, HobokenCrossRefGoogle Scholar
 21. Habenstein RW, Lamers WM (1960) Funeral customs the world over. Bulfin Printers, MilwaukeeGoogle Scholar
 22. Huxley AK (2010) Estimation of age from fetal remains. In: Latham KE, Finnegan M (eds) Age estimation of the human skeleton. Charles C Thomas Publisher, Sringfield, pp 147–160Google Scholar
 23. Igaz M, Kresz M (1965) A népi cserépedények szakterminológiája. Néprajzi Értesítő 47:87–131Google Scholar
 24. Józsa L (2006) Paleopathologia. Elődeink betegségei. Semmelweis Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 25. Kłys M, Lech T, Zieba-Palus J, Białka J (1999) A chemical and physicochemical study of an Egyptian mummy ‘Iset Iri Hetes’ from the Ptolemaic period III-I B.C. Forensic Sci Int 99(3):217–228CrossRefGoogle Scholar
 26. Kósa F (1989) Age estimation from the foetal skeleton. In: Işcan MY (ed) Age markers in the human skeleton. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, pp 21–54Google Scholar
 27. Kristóf LA (2015) Paleoradiológia: non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában. Doctoral Thesis, University of Szeged, Doctoral School in BiologyGoogle Scholar
 28. Lajkó O (2015) Cserepén ismerem, minemű fazék volt… Adatok a kora újkori edényművesség és a magyar népi kerámia eredetének kutatásához. Móra Ferenc Múzeum, SzegedGoogle Scholar
 29. Lambert JB, Szpunar CB, Buikstra JE (1979) Chemical analysis of excavated human bone from middle and late Woodland sites. Arheometry 21(2):115–129CrossRefGoogle Scholar
 30. Lynnerup N (2007) Mummies. Yearb. Phys Anthropol 50:162–190CrossRefGoogle Scholar
 31. Marcsik A, Molnár E, Szathmáry L (2006) The antiquity of tuberculosis in Hungary: the skeletal evidence. Mem I Oswaldo Cruz 101(2):67–71CrossRefGoogle Scholar
 32. Molnár E, Dutour O, Pálfi G (1998) Diagnostic paléopathologique des tréponématoses: à propos d’un cas bien conservé. Bull Mém Soc Anthrop Paris 1-2(10):17–29CrossRefGoogle Scholar
 33. Nunnelley LL, Smythe WR, Trish JHV, Alfrey AC (1976) Trace elements analysis of tissue and resin from Egyptian mummy PUM II. Paleopathol Newsl 12:12–14Google Scholar
 34. Pálfi G, Panuel M, Molnár E (1997) Paleoradiologic study of a 17th century case of treponematosis (Nyárlőrinc, Hungary). Acta Biol Szeged 42:113–122Google Scholar
 35. Pálfi G, Zádori P, Balázs J, Vandulek C, Kelemen K, Molnár E, Ősz B, Palkó A (2009) Paleoradiological studies of cases of Pott’s disease. In: Pálfi G, Molnár E, Bereczki Z, Pap I (eds) Des lésions du passé aux diagnostics modernes. University Press, Szeged, pp 102–103Google Scholar
 36. Pap I, Susa É, Józsa L (1997) Mummies from the 18-19th century Dominican Church of Vác, Hungary. Acta Biol Szeged 42:107–112Google Scholar
 37. Pintér S (1891) A palócz születése, házassága és halálozása. Ethnographia 2:99Google Scholar
 38. Quigley C (1998) Modern mummies: the preservation of the human body in the twentieth century. McFarland Publishers, JeffersonGoogle Scholar
 39. Rácz P (2013) Szent István ereklyéi. Rubicon 2014(6):21–25Google Scholar
 40. Reyman TA, Barroco RA, Cockburn TA (1976) Histopathological examination of an Egyptian mummy. Bull N Y Acad Med 52:506–516Google Scholar
 41. Sandford MK, Kissling GE (1994) Multivariate analyses of elemental hair concentrations from a medieval Nubian population. Am J Phys Anthropol 95(1):41–52CrossRefGoogle Scholar
 42. Sanford MK, Van Gerven DP, Meglen RR (1983) Elemental hair analysis: new evidence on the etiology of cribra orbitalia in Sudanese Nubia. Hum Biol 55:831–844Google Scholar
 43. Scheuer L, Black S (2000) Developmental juvenile osteology. Elsevier Academic Press, LondonGoogle Scholar
 44. Selmeczi L (1983) Négyszállási adatok a kereszteletlen gyerek eltemetéséhez. NyJAMÉ 24–26:177–180Google Scholar
 45. Selmeczi L (1992) Régészeti - néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról. Folkl Etnográfia 64:227–239Google Scholar
 46. Shafer MM, Siker M, Overdier JT, Ramsl PC, Teschler-Nicola M, Farrell PM (2008) Enhanced methods for assessment of the trace element composition of Iron Age bone. Sci Total Environ 401(1–3):144–161CrossRefGoogle Scholar
 47. Susa É, Józsa L (1995) A múmiakészítés technikája és eredményei a kezdetektől napjainkig. Anthrop Közl 37:45–60Google Scholar
 48. Szpunar CB, Lambert JB, Buikstra JE (1978) Analysis of excavated bone by atomic absorption. Am J Phys Anthrop 48:199–202CrossRefGoogle Scholar
 49. Unger E (1997) Magyar éremhatározó – Ungarischer Münzbestimmer. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Ajtósi Dürer Könyvkiadó, BudapestGoogle Scholar
 50. V Székely G (1987) Kun eredetű tárgyak és kulturális elemek Nyárlőrinc középkori temetőjében. Kézirat. Katona József Múzeum, KecskemétGoogle Scholar
 51. White TD, Folkens PA (2005) The human bone manual. Elsevier Academic Press, San DiegoGoogle Scholar
 52. Zlateva B, Djingova R, Kuleff I (2003) On the possibilities of ICP-AES for analysis of archaeological bones. Cent Eur J Chem 1(3):201–221Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Biological AnthropologyUniversity of Szeged, HungarySzegedHungary
 2. 2.Department of Mineralogy, Geochemistry and PetrologyUniversity of Szeged, HungarySzegedHungary
 3. 3.Katona József MuseumKecskemétHungary
 4. 4.Department of Inorganic and Analytical ChemistryUniversity of Szeged, HungarySzegedHungary

Personalised recommendations