Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 11, Issue 4, pp 70–70 | Cite as

Brancheorganisaties voetzorg en houding samen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kwaliteitsbeleid Beroepen
  • 56 Downloads

De brancheorganisaties voor voet en houding voegen hun brancheorganisaties samen onder één paraplu: het landelijk overkoepelend orgaan voor de podologie (LOOP). Op organisatorisch gebied bundelen zij de krachten. Het beroep podoposturaal therapeut wordt ondergebracht in een eigen register naast de andere registers, zoals die van de registerpodologen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations