Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 11, Issue 2, pp 35–35 | Cite as

Intermediair verwacht meeste groei bij Stad Holland

  • Bohn Stafleu van Loghum
Financiering Verzekeringen
  • 60 Downloads

Financieel adviseurs verwachten dat Stad Holland dit jaar de meeste nieuwe zorgverzekerden binnenhaalt via het intermediair. De helft van hen denkt dat het aandeel van Stad Holland in hun zorgportefeuille zal toenemen. Ook voor Delta Lloyd (48%) en Menzis (46%) voorziet het intermediair groei.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations