Advertisement

Zorg en Financiering

, 10:86 | Cite as

850 TOENAME VACATURES IN DE ZORG

  • Bohn Stafleu van Loghum
ZORG ARBEIDSVOORWAARDEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
  • 10 Downloads

Abstract

Het online vacatureaanbod staat in vergelijking met een jaar geleden negen punten hoger, zo blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online arbeidsmarkt. De index steeg in april met twee punten. Het vacatureaanbod steeg het sterkst in de gezondheidszorg (+10).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations