Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 10, Issue 4, pp 76–77 | Cite as

Kabinet zet zorg-pps in de ijskast

  • Bohn Stafleu van Loghum
ZORG Bouw en organisatie
  • 13 Downloads

Het kabinet heeft besloten publiek-private samenwerking (PPS) in de gezondheidszorg niet langer actief te stimuleren. Dat schrijft minister De Jager van Financiën in de kabinetsvisie ten aanzien van het Design, Build, Finance and Maintain-concept (DBFM).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations