Advertisement

Medisch specialisten staan voor preventie

Preventie prominent in visiedocument Medisch Specialist 2025
  • Huib (H.A.) CenseEmail author
Forum
  • 1 Downloads

De Federatie Medisch Specialisten heeft een toekomstvisie geformuleerd. Deze geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

Inleiding

Het eerste thema, de veranderende relatie tussen arts en specialist, is al dagelijkse realiteit in de spreekkamer. De patiënt stelt meer vragen, de medisch specialist wil meer uitleg geven. De patiënt zoekt in de specialist steeds meer een coach, adviseur en begeleider. Deze ontwikkeling brengt ook andere bewegingen op gang. De medisch specialist wordt onderdeel van een team van zorgverleners dat steeds vaker samenwerkt in regionale zorgnetwerken: rondom de patiënt, dikwijls dichter bij huis, en met vervaging van de grenzen tussen eerste, tweede en derde lijn. In die netwerken neemt de aandacht voor preventie en innovatieve manieren van...

Literatuur

  1. 1.
    Federatie Medisch Specialisten. Visiedocument Medisch Specialist 2025. Ambitie, vertrouwen, samenwerken. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten; 2018. https://www.demedischspecialist.nl/ms2025.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Federatie Medisch SpecialistenUtrechtNederland

Personalised recommendations