Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 8, pp 301–301 | Cite as

TSG vanaf 2019: online only en open access

  • Lydia Nieuwendijk
Van de uitgever
  • 14 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn, Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations