Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 6, pp 234–237 | Cite as

Een verzorgde lunch op de basisschool: wat kost dat en wat mag dat volgens ouders kosten?

 • S. C. Dijkstra
 • Frédérique C. Rongen
 • Ellen van Kleef
 • Jaap C. Seidell
 • Monique H. Vingerhoeds
Forum
 • 61 Downloads

Kinderen in de basisschoolleeftijd eten te weinig groente, fruit en volkorenproducten. Melk en yoghurt worden steeds vaker vervangen door alternatieven met veel suiker [1]. Dit zien we ook terug in de lunchtrommels op basisscholen: er zijn grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van broodtrommels tussen kinderen op school en tussen scholen onderling [2, 3, 4]. De invoering van het continurooster op steeds meer basisscholen maakt de introductie van een verzorgde schoollunch mogelijk. Er zijn echter nog veel vragen over een verzorgde schoollunch in Nederland. Een daarvan is: wat is de voorkeur van ouders? En daaraan gekoppeld de vragen: wat kost dat en wat zijn ouders bereid ervoor te betalen? Dit artikel geeft een beeld van de voorkeuren van ouders met betrekking tot een verzorgde schoollunch en de kosten ervan, en van de betalingsbereidheid van ouders.

Eten op school

In het onderzoek ‘Eten op school’ doen Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam...

Literatuur

 1. 1.
  Rossum CTM van, Buurma-Rethans EJM, Vennemann FBC, et al. The diet of the Dutch: results of the first two years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012–2016. RIVM Report 2016–0082.. Bilthoven: RIVM; 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Tugault-Lafleur CN, Black JL, Barr SI. Lunch-time food source is associated with school hour and school day diet quality among Canadian children. J Hum Nutr Diet. 2018;31(1):96–107.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Farris AR, Misyak S, Duffey KJ, et al. A comparison of fruits, vegetables, sugar-sweetened beverages, and desserts in the packed lunches of elementary school children. Child Obes. 2015;11(3):275–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Rongen FC, Kleef E van, Sanjaya S, et al. ‘What’s for lunch?’ The content of lunches consumed at home and at school by Dutch primary school children. In voorbereiding.Google Scholar
 5. 5.
  Nibud. Wat geeft u uit aan voeding? Utrecht: NIBUD, 2018. www.nibud.nl/consumet/wat-geeft-u-uit-aan-voeding. Geraadpleegd op 15 juni 2018.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • S. C. Dijkstra
  • 1
 • Frédérique C. Rongen
  • 1
 • Ellen van Kleef
  • 2
 • Jaap C. Seidell
  • 1
 • Monique H. Vingerhoeds
  • 3
 1. 1.Faculteit der Bètawetenschappen, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Amsterdam Public Health Research InstituteVrije Universiteit AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Marketing and Consumer Behaviour GroupWageningen UniversityWageningenNederland
 3. 3.Wageningen Food & Biobased Research, Consumer Science and HealthWageningenNederland

Personalised recommendations