Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 11–13 | Cite as

Nieuw leven in het fidelity-adaptation-debat

Van McDonald’s tot de Gezonde School
 • Stef P. J. Kremers
 • Rik Crutzen
Spectrum

Wie het rapport Zonder context geen bewijs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) leest, zou misschien de indruk krijgen dat evidence-based practice (EBP) volgens de auteurs plaats moet maken voor context-based practice (CBP). Dat zou een verkeerde interpretatie zijn, want EBP heeft wel degelijk waarde gehad in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg (en heeft dat nog steeds). En dat wordt door de RVS ook niet ontkend. Het rapport stelt de lezer echter de vraag of EBP altijd het beste paradigma is om de kwaliteit van zorg(systemen) te verbeteren. Het antwoord van de RVS daarop is overduidelijk ‘nee’.

Het fidelity-adaptation-debat

De lijn van redeneren van de RVS doet sterk denken aan het fidelity-adaptation-debat dat in het vakgebied van de gezondheidsbevordering met enige regelmaat de kop opsteekt. Elders in deze rubriek verwijst Evelyne de Leeuw naar de bijdrage hierin van Green en Tones (1999). De eerste sporen van dit debat zijn overigens nog verder terug in de...

Literatuur

 1. 1.
  Kok MO, Vaandrager L, Bal R, et al. Practitioner opinions on health promotion interventions that work: opening the ‘black box’ of a linear evidence-based approach. Soc Sci Med. 2012;74:715–23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Hall GE, Hord SM. Implementing change: patterns, principles, potholes. New York: Allyn & Bacon; 2001.Google Scholar
 3. 3.
  Patton MQ. Developmental evaluation. Applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford; 2011.Google Scholar
 4. 4.
  Kann DHH van, Jansen MWJ, Vries SI de, et al. Active Living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children. BMC Public Health. 2015;13:1315.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Crutzen R, Peters G‑JY. Evolutionary learning processes as the foundation for behaviour change. Health Psychol Rev. 2017;12(1):43–57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Center for Substance Abuse Prevention. Finding the balance: program fidelity and adaptation in substance abuse prevention. Rockville: CSAP; 2002.Google Scholar
 7. 7.
  Jason LA, Durlak JA, Holton-Walker E. Prevention of child problems in the schools. In: Roberts MC, Peterson L, redactie. Prevention of problems in childhood. New York: Wiley; 1984.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Vakgroep Gezondheidsbevordering, NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in MetabolismUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland
 2. 2.Vakgroep Gezondheidsbevordering, CAPHRI Care and Public Health Research InstituteUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations