Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 95, Issue 4, pp 169–179 | Cite as

Hangen gamen en sociale-mediagebruik samen met schoolverzuim?

 • C. A. C. D. VeermanEmail author
 • C. L. van Vuuren
 • A. P. Verhoeff
Wetenschappelijk Artikel

Samenvatting

Voor sommige jongeren kunnen gamen en het gebruik van sociale media een risico voor de sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling vormen. We hebben onderzocht of er een verband bestaat tussen gamen en schoolverzuim en tussen het gebruik van sociale media en schoolverzuim. Ruim 16.000 jongeren vulden een digitale vragenlijst (E-MOVO) in naar sociaal-emotionele en lichamelijke gezondheid. Voor 3793 leerlingen (23 % respons) zijn de antwoorden op E‑MOVO gekoppeld aan verzuimstaten. De uitkomstmaten zijn het aantal lesuren ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim. We hebben korte vragenlijsten gebruikt, gebaseerd op de Video game Addiction Test, naar zowel gamen als sociale-mediagebruik. We vinden geen samenhang tussen gamen of het gebruik van sociale media en ziekteverzuim. Problematisch gamegedrag blijkt na correctie voor sociale demografie en psychosociale factoren samen te hangen met ongeoorloofd verzuim. Er lijkt sprake van een groep jongeren met problematisch gamegedrag die meer spijbelt. De verzuimstaat van jongeren met problematisch gamegedrag of gebruik van sociale media kan klinisch nuttig zijn. Prospectief onderzoek naar het beloop van problematisch gamegedrag/sociale-mediagebruik, psychosociale problemen en schoolverzuim verdient overweging.

Trefwoorden

Public health Jongeren Gamen Gebruik van sociale media Schoolverzuim Spijbelen 

Gaming and using social media, associated with school absenteeism?

Abstract

Online/video games and the use of social media may harm the psychosocial and physical wellbeing of some children. This study investigates whether there is an association between gaming and social media use and school absenteeism. A questionnaire assessing psychosocial and physical wellbeing was filled out by 16,132 teens in 2013–2014 and subsequently linked to lists of school absence of 3793 of those teens. The amount of hours of sickness absence and truancy was taken as result for measurement. Reduced scales were made of gaming and use of social media based on the Video game Addiction Test. Gaming and use of social media are not associated with sickness absence. After correction for social demographic and psychosocial factors, we find an association between problematic gaming and truancy. This finding suggests that there are teens with problematic gaming behavior who cut class frequently. Therefore, inquiring after school absence for children who score on problematic gaming, might prove to be clinically useful. Prospective research into the development of problematic gaming, problematic use of social media, (other) psychosocial problems and school absenteeism is advisable.

Keywords

Public health Teens Gaming Use of social media School absenteeism Truancy 

Notes

Dankbetuiging

Dit onderzoek is verricht in het kader van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid van de eerste auteur. Hierbij danken wij de leer-werkgroep van de NSPOH onder leiding van Willy-Anne van Stiphout, en Marrit Nijman, Daan Uitenbroek en Claudia Verhagen van de GGD Amsterdam voor hun begeleiding en adviezen. Bijzonder erkentelijk zijn we Wouter Veldboer (vova Amsterdam) voor de hulp bij het opvragen van de verzuimstaten en alle scholen voor hun medewerking.

Literatuur

 1. 1.
  Rooij AJ van. Online video game addiction. Exploring a new phenomenon. Proefschrift, Rotterdam: Erasmus University Rotterdam; 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Bruner O. Playstationnation: protect your child from video game addiction. New York: Hachette Book Group; 2006.Google Scholar
 3. 3.
  Haagsma M. Understanding problematic game behavior. Proefschrift, Enschede: Universiteit Twente; 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Andreassen CS. Online social network site addiction: a comprehensive review. Curr Addict Rep. 2015;2:175–84.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Ryan T, Chester A, Reece J, et al. The uses and abuses of Facebook: a review of Facebook addiction. J Behav Addict. 2014;3:133–48.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. 6.
  Lemmens JS. Causes and consequences of pathological gaming, computers in human behaviour. Proefschrift, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2011.Google Scholar
 7. 7.
  Salmela-Aro K, Upadyaya K, Hakkarainen K, et al. The dark side of internet use: two longitudinal studies of excessive internet use, depressive symptoms, school burnout and engagement among Finnish early and late adolescents. J Youth Adolesc. 2017;46:343–57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Lee JY, Kwon Y, Yang S, et al. Differences in friendship networks and experiences of cyberbullying among Korean and Australian adolescents. J Genet Psychol. 2017;178:44–57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Kuss DJ, Griffiths MD. Online gaming addiction in adolescence: a literature review of empirical research. J Behav Addict. 2012;1:3–22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Barnett J, Coulson M. Virtually real: a psychological perspective on massively multiplayer online games. Rev Gen Psychol. 2010;22:1195–210.Google Scholar
 11. 11.
  Petry NM, Rehbein F, Gentile DA, et al. An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction. 2014;109:1399–406.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Kardefeld-Winther D. Assessing the diagnostic contribution of internet gaming disorder criteria requires improved content, construct and face validity – a response to Rehbein and colleagues. Addiction. 2015;110:1359–60.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Griffiths MD, Rooij AJ van, Kardefelt-Winther D, et al. Working towards an international consensus on criteria for assessing internet gaming disorder: a critical commentary on Petry et al. Addiction. 2014;111:167–75.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Petry NM, Rehbein F, Gentile DA, et al. Comments on the international consensus statement of internet gaming disorder: furthering consensus of hindering progress? Addiction. 2016;111:175–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Rooij AJ van, Prause N. A critical review of ‘Internet addiction’ criteria with suggestions for the future. J Behav Addictions. 2014;3:203–13.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Aarseth E, Bean AM, Boonen H, et al. Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 gaming disorder proposal. J Behav Addict. 2016;5:1–4.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Rooij AJ van, Schoenmakers TM, Eijnden RJJM van den, et al. Video game addiction test: validity and psychometric characteristics. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2012;15:507–11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Meerkerk GJ, Eijnden RJJM van den, Vermulst AA, et al. The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): some psychometric properties. Cyberpsychol Behav. 2009;12:1–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z. Social networking addiction: an overview of preliminary findings. Behavioral addictions: criteria, evidence and treatment 2014. http://www.mettatheatre.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/SNS-Addiction-Chapter-2014.pdf.Google Scholar
 20. 20.
  Eijnden RJJM van den, Lemmens JS, Valkenburg PM. The Social Media Disorder Scale, validity and psychometric properties. Comput Human Behav. 2016;12:478–87.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
 22. 22.
  Vanneste Y, Rots C, Goor I van de, et al. Medische Advisering Ziekgemelde Leerling door de jeugdarts (M@ZL). Ontwikkeling van een interventie. TSG. 2012;90:412–9.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
 24. 24.
  Rooij AJ van, Ferguson CJ, Mheen D van de, et al. Time to abandon internet addiction? Predicting problematic internet, game, and social media use from psychosocial well-being and application use. Clin Neuropsychiatry. 2017;14:113–21.Google Scholar
 25. 25.
  Mérelle SYM, Kleiboer AM, Schotanus M, et al. Which health-related problems are associated with problematic video-gaming or social media use in adolescents? A large-scale cross-sectional public health study. Clin Neuropsychiatry. 2017;14:11–9.Google Scholar
 26. 26.
  Esch P, Bocquet V, Pull C, et al. The downward spiral of mental disorders and educational attainment: a systematic review on early school leaving. BMC Psychiatry. 2014;14:237.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 27. 27.
  Egger HL, Costello EJ, Angold A. School refusal and psychiatric disorders: a community study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42:797–807.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. 28.
  Jimerson S, Egeland B, Sroufe LA, et al. A prospective longitudinal study of high school dropouts examining multiple predictors across development. J School Psychol. 2000;38:525–49.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Havik T, Bru E, Ertesvåg SK. School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance. Soc Psychol Educ. 2015;18:221–40.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Levy DE, Winickoff JP, Rigotti NA. Schoolabsenteism among children living with smokers. Pediatrics. 2011;128:650–6.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 31. 31.
  Sanderse C, Verweij A. Etniciteit: definitie en gegevens. Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid 2012. Bilthoven: RIVM; 2012.Google Scholar
 32. 32.
  Goodman R, Ford T, Simmons R, et al. Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. Br J Psychiatry. 2000;177:534–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. 33.
  Hoofs H, Jansen NW, Mohren DC, et al. Toepassing van anonieme onderzoeksgegevens over de SDQ binnen de JGZ, bruikbaarheid en valkuilen. TSG. 2016;94:182–8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • C. A. C. D. Veerman
  • 1
  Email author
 • C. L. van Vuuren
  • 2
 • A. P. Verhoeff
  • 2
  • 3
 1. 1.Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)GGD AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)GGD AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.Afdeling SociologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations