Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 92, Issue 1, pp 41–51

Wat is de werkwijze van zorg- en welzijnsorganisaties in Utrecht en Amsterdam om de hoge zorgconsumptie in achterstandswijken te verlagen?

Verslag van een actiebegeleidend onderzoek
 • Jennifer van den Broeke
 • Thomas Plochg
 • Hanneke Schreurs
 • Sabine Quak
 • Mascha Egberts
 • Ellen van der Vorst
 • Arnoud Verhoeff
 • Karien Stronks
Wetenschappelijke artikelen

Bewoners van achterstandswijken hebben twee keer zo vaak chronische ziekten, vaker overgewicht, een ongezondere leefstijl en ervaren vaker problemen met werk, wonen, inkomen en opvoeding. Zelfs wanneer met de hogere ziektelast rekening wordt gehouden, blijkt de zorgconsumptie in die wijken hoger dan in niet-achterstandswijken. In toenemende mate wordt integratie van het gefragmenteerde zorg- (en soms welzijns-)aanbod en een groter accent op preventie en zelfmanagement voorgesteld als strategie om de verhoogde zorgconsumptie terug te dringen. In twee projecten in Utrecht en Amsterdam wordt geëxperimenteerd met een geïntegreerd preventief, zorg- en welzijnsaanbod voor het terugdringen van de hoge zorgconsumptie in achterstandswijken. In dit artikel doen we verslag van de eerste fase van actiebegeleidend onderzoek, waarin de ontwikkelde werkwijze wordt geëxploreerd door van ieder project de probleemdefinitie te verhelderen en de programmatheorie te ontwikkelen. Het project in Amsterdam Noord richt zich op volwassenen met meervoudige vragen en de benadering wordt met name gedragen op bestuurlijk niveau en top-down ingezet. In Utrecht Overvecht richt het project zich op volwassenen met vage klachten en ontwikkelt het zich meer bottom-up vanuit het uitvoeringsniveau. In beide projecten is het doel professionals nieuwe competenties te laten ontwikkelen die hen in staat stellen meer generalistisch, populatiegericht en coachend te werken om zo adequatere zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten uit achterstandswijken. We hopen dat deze beschrijving van de programmatheorieën anderen zal stimuleren en ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven om hoge zorgconsumptie in achterstandswijken aan te pakken.

Trefwoorden

achterstandswijken, geïntegreerde zorg, generalistisch, coachend, populatie gericht, actiebegeleidend onderzoek 

Abstract

What method is followed by health and social care organizations in Utrecht and Amsterdam to reduce the high utilization of care? Results found through action research

Residents of deprived neighbourhoods are more likely to suffer from chronic diseases, overweight, unhealthy lifestyles, and experience more problems with work, housing, income and child rearing. Even when corrected for this higher burden of problems, the utilisation of care is higher than in non-deprived neighbourhoods. Increasingly promoted solutions focus on the integrating of fragmented care services, on prevention and self-management as strategy to drive back elevated utilisation of care. In two projects in Utrecht and Amsterdam, The Netherlands, experiments are undertaken to integrate preventive care- and social care in order to decrease high utilisation of care. In this article we report on the first phase in this research, in which the strategies of these projects are described and explored by clarifying the definition of the problem and the program theory. The project in Amsterdam North focuses on adults with multiple problems and is primarily top down in nature. The project in Utrecht Overvecht focuses on adults with vague health complaints and develops primarily bottom up. In both projects the aim is for professionals to develop new competencies that will enable them to work in a generalist, population health oriented, and coaching manner, which makes more adequate care and support to clients from deprived neighbourhoods possible. We hope this description of the program theories will stimulate others in the development of initiatives to drive back high utilisation of care in deprived neighbourhoods.

Keywords

deprived neighbourhoods integrated care generalist coaching population health oriented action research 

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Jennifer van den Broeke
  • 1
 • Thomas Plochg
  • 1
 • Hanneke Schreurs
  • 2
 • Sabine Quak
  • 2
 • Mascha Egberts
  • 3
 • Ellen van der Vorst
  • 3
 • Arnoud Verhoeff
  • 4
 • Karien Stronks
  • 1
 1. 1.Afdeling Sociale GeneeskundeAcademisch Medisch Centrum, Universiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Afdeling Gezondheidsbevordering & EpidemiologieGemeentelijke Geneeskundige en GezondheidsdienstUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Divisie Zorg & GezondheidAchmeaAmersfoortThe Netherlands
 4. 4.Afdeling EpidemiologieGeneeskundige en GezondheidsdienstAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations