Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 91, Issue 5, pp 256–261 | Cite as

Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje?

Forum
 • 241 Downloads

Kan omdenken de publieke gezondheidszorg helpen bij haar streven naar grotere gezondheidswinst? Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst ingegaan op de huidige aanpak in de publieke gezondheidszorg. Vervolgens gaat de focus naar de nieuwe definitie van gezondheid die in opkomst is. Dit nieuwe concept van gezondheid past bij de filosofie van omdenken. Omdenken wordt vervolgens nader onderzocht op haar theoretische kader. De assumptie is dat als omdenken inderdaad een wetenschappelijke basis kent, deze sneller door professionals in de publieke gezondheidszorg geaccepteerd zal worden als nieuwe methodiek. Dan kan, zoals in de titel geopperd, omdenken een blijvertje worden.

Abstract

‘Flipthinking’ in public health, hype or to stay? Can ‘flipthinking’, the art of thinking differently, help the public health in its pursuit of greater health benefits? That is the main question of this position paper. To answer this question we have to look at the current approach in public health first. The next step is to focus on an upcoming new definition of health; this new concept of health fits in the filosophy of ‘flipthinking’. After that the theoretical frame of ‘flipthinking’ will be examined. We can assume that if ‘flipthinking’ is genuinely theoretically based, it will be accepted by professionals as a new method in public health more easily. Then ‘flipthinking’ is here to stay!

Keywords:

flipthinking new concept of health future 

Literatuur

 1. 1.
  Polder J, Kooiker S, Lucht F van der. De gezondheidsepidemie. Waarom wij gezonder en zieker worden. Amsterdam: Reed Business, 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg, Staat van de gezondheidszorg. Den Haag: IGZ, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Schokker DF, Visscher TLS, Nooyens ACJ et al. Prevalence of overweight and obesity in the Netherlands. Obesity Rev 2007;8:101-7.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Preview VtV 2014. zie www.vtv.nl
 5. 5.
  Huber M, Knottnerus JA, Green L et al. How should we define health? BMJ 2011; 26;343. doi:10.1136/bmj.d4163.Google Scholar
 6. 6.
  Gunster B. Lastige kinderen? Heb jij even geluk. Omdenken in opvoeding en onderwijs. Utrecht: Bruna, 2012.Google Scholar
 7. 7.
  Gunster B. Ja-maar wat als alles lukt? Utrecht: Bruna, 2009.Google Scholar
 8. 8.
  Ven AH van de. Group Decision Making Effectiveness: An Experimental Study. Kent, Ohio: State University Press, 1974.Google Scholar
 9. 9.
  Jansen E. Childhood overweight: parents in control? On the influence of parents in maintaining children’s weight problems. Proefschrift. Maastricht: Maastricht University, 2011.Google Scholar
 10. 10.
  Liekens P. Het spel tussen bewuste en onbewuste. Werken met NLP. Deventer: Ank-Hermes, 2000.Google Scholar
 11. 11.
  Roger C. On becoming a person: a therapist’s view of psychotherapy. New York: Hougthon Mifflin Company, 1961.Google Scholar
 12. 12.
  Gordon T. Luisteren naar kinderen, de Gordon methode. Utrecht: Kosmos Uitgevers, 201/1Google Scholar
 13. 13.
  Cladder H. Oplossingsgerichte korte psychotherapie. Amsterdam: Pearson, 2010.Google Scholar
 14. 14.
  Bannink F. Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken. Amsterdam: Harcourt Book Publishers, 2007Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.GGD NederlandUtrechtThe Netherlands
 2. 2.Tranzo, Tilburg UniversityTilburgThe Netherlands

Personalised recommendations