Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 91, Issue 5, pp 253–256 | Cite as

Narratieve interventies verleiden tot gezonder gedrag

Gebruik verhalen met een focus op postintentionele factoren om de intentie-gedrag kloof te overbruggen
 • Anniek Boeijinga
 • Catelijne Joling
 • Hans Hoeken
 • José Sanders
Forum
 • 682 Downloads

Gezondheidscommunicatie richt zich doorgaans op de vorming van intenties tot gezonder gedrag. De zogenaamde intentie-gedrag kloof laat echter zien dat de juiste intentie niet automatisch tot het voorgenomen gedrag leidt.1 Zo weten mensen die gezonder willen leven soms niet hoe deze intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Factoren als planning en het anticiperen op en omgaan met obstakels spelen hierbij een rol. Een narratieve communicatie-interventie leent zich bij uitstek voor het communiceren van dergelijke postintentionele factoren. Verhalen kunnen succesvolle strategieën om intenties in gedrag om te zetten concretiseren en hebben als bijkomend voordeel dat zij door de doelgroep als interessanter worden ervaren dan traditionele voorlichting en daardoor sneller de aandacht trekken en vasthouden. Daarnaast vergemakkelijken ze informatieverwerking, waardoor de boodschap voor een groter en breder publiek toegankelijk wordt. Dit maakt deze strategie met name interessant voor doelgroepen met een lagere sociaal economische status (SES) en gezondheidsgeletterdheid (‘health literacy’).

Abstract

Health behavior change: narratives for bridging the intention-behavior gap Health communication usually focuses on the formation of intentions to behave healthier. The so-called intention-behavior gap, however, shows that the right intention does not automatically lead to the intended behavior.1 People who want to live healthier, for example, do not always know how to put these intentions into practice; into actual behavior. Here, factors as planning and anticipating on and dealing with obstacles play an important role. A narrative communication intervention is in particular suitable for communicating such post-intentional factors; i.e. concrete strategies to convert intentions into actual behavior. Narratives have the advantage that they are perceived as interesting and, therefore, attract and keep the attention of the target audience more easily. In addition, they facilitate information processing, allowing the message to reach a wider audience – especially target groups with a lower socioeconomic status (SES) and health literacy. This unique combination of content (post-intentional factors) and genre (narrative format) holds great promise to increase the effectiveness of health communication and will be assessed within the transport sector: authentic stories should move truck drivers towards a healthier way of working and living.

Keywords

health communication intention-behavior gap narratives truck drivers SES health literacy 

Literatuur

 1. 1.
  Schwarzer R. Modelling health behaviour change: how to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviours. Appl Psychol 2008; 57:1–29.Google Scholar
 2. 2.
  Sheeran P. Intention-behavior relations: A conceptual and empirical review. Eur J Soc Psychol 2002; 132:249–68.Google Scholar
 3. 3.
  Luszczynska A, Schwarzer R. Planning and self-efficacy in the adoption and maintenance of breast self-examination: A longitudinal study on self-regulatory cognitions. Psychol Health 2003; 18:93–108.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Lippke S, Ziegelmann JP, Schwarzer R. Initiation and maintenance of physical exercise: Stage-specific effects of a planning intervention. Res Sports Medicine 2004; 12:221–40.Google Scholar
 5. 5.
  Luszczynska A. Change in breast self-examination behavior: Effects of intervention on enhancing self-efficacy. Int J Behavioral Med 2004; 11:95–103.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Kreuter M, Green M, Cappella J et al. Narrative communication in cancer prevention and control: A framework to guide research and application. Ann Behavioral Med 2007; 33:221–35.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Slater M. Entertainment Education and the persuasive impact of narratives. In: Green M, Strange J, Brock T (eds). Narrative impact: Social and cognitive foundations. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2002:157–81.Google Scholar
 8. 8.
 9. 9.
  BCM. A patchwork of life – One woman’s story: Technical Report. Baylor College of Medicine, 2008. http://www.bcm.edu/patchworkoflife/en/Technical_Report.pdf
 10. 10.
  BCM. Online program guides low-health literacy breast cancer patients form diagnosis through treatment. Baylor College of Medicine, 2009. http://www.bcm.edu/news/item.cfm?newsID=1563
 11. 11.
  Bouman MPA. E & E television in practice and research chapter 5. In: The turtle and the peacock; Collaboration for prosocial change: the entertainment-education strategy on television. Published Thesis, University of Wageningen, 1999:79–111.Google Scholar
 12. 12.
  Moyer-Gusé E. Toward a theory of entertainment persuasion: Explaining the persuasive effects of entertainment-education messages. Communication Theory 2008; 18:407–25.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Tian Q, Hoffner C. Parasocial interaction with liked, neutral, and disliked characters on popular tv series. Mass Communication Society 2010; 13:250–69.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Winterbottom A, Bekker H, Conner M, Mooney A. Does narrative information bias individual’s decision making? A systematic review. Soc Sci Med 2008; 67: 2079–88.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Graesser A, Olde B, Klettke B. How does the mind construct and represent stories? In: Green M, Strange J, Brock T (eds). Narrative impact: social and cognitive foundations. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002: 229–62.Google Scholar
 16. 16.
  Andasager JL, Bemker V, Choi HL, Torwel V. Perceived similarity of exemplar traits and behaviour: effects on message evaluation. Communication Research 2006; 33:3–18.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
 18. 18.
  Kok G, Harterink P, Vriens P, Zwart O de, Hospers HJ. The Gay Cruise: Developing a Theory- and Evidence-Based Internet HIVPrevention Intervention. J Sexuality Res Social Policy 2006; 3:52–67.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Anniek Boeijinga
  • 1
 • Catelijne Joling
  • 2
 • Hans Hoeken
  • 1
 • José Sanders
  • 1
 1. 1.Radboud Universiteit Nijmegen, Centre for Language StudiesNijmegenThe Netherlands
 2. 2.utrecht universityUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations