Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 91, Issue 4, pp 185–186 | Cite as

Tijd voor een heroriëntatie op alcohol

 • Ninette van Hasselt
 • Rob Bovens
Redactioneel
 • 675 Downloads

Sinds 1 januari zijn jongeren onder de zestien strafbaar als ze met een biertje op straat of in de kroeg staan. Diezelfde regels gelden binnenkort ook voor jongeren van zestien en zeventien jaar. Wie onder invloed een delict pleegt, kan straks waarschijnlijk ook nog rekenen op een zwaardere straf. Gaat het zo slecht met het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren dat dit soort maatregelen nodig zijn? Hebben alle inspanningen van de afgelopen jaren niets opgeleverd? Of waren het de eerste stappen op weg naar een samenleving waarin alcohol een andere plaats inneemt?

Afgelopen jaren is door landelijke en lokale overheden en maatschappelijke partners flink geïnvesteerd in alcoholbeleid. Gemeenten vonden elkaar in regionale alcoholprojecten, waar met vereende krachten werd gewerkt aan bartrainingen, ouderavonden, sluitingstijden en verbeterde handhaving, om maar wat voorbeelden te noemen. Zelfs de alcoholindustrie omarmde in haar campagnes de doelstelling dat jongeren tot zestien jaar...

Literatuur

 1. 1.
  Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. The 2011 ESPAD report: Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information and Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012Google Scholar
 2. 2.
  Verdurmen J, Monshouwer K, Dorsselaer S van, Lokman S, Vermeulen-Smit E, Vollebergh W. Jeugd en riskant gedrag 2011. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren. Utrecht, Trimbos-instituut, 2012Google Scholar
 3. 3.
  Bieleman B, Kruize A, Zimmerman C. Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011.Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar Drank- en Horecawet: tweejaarlijkse metingen 1999-2011. Groningen/Rotterdam, Intraval, 2012Google Scholar
 4. 4.
  Järvinnen M, Room R. (ed) Youth Drinking Cultures, European Experiences. Ashgate Publising Company, Burlington/Hampshire, 2007Google Scholar
 5. 5.
  Pridemore WA. (2002). Vodka and Violence: Alcohol and homicide rates in Russia. Am J Public Health. 2002 December; 92(12): 1921–1930. PMCID: PMC1447353PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Pihl RO, Smith M, Farrell B. Alcohol and Aggression in Men: A Comparison of Brewed and Distilled Beverages. Journal of Studies on Alcohol. 1984 May;45(3):278-82, 1984PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Exum ML. Alcohol and aggression: an integration of findings from experimental studies. Journal of Criminal justice, 2006, 131-145, 2006CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Lely N van der, Visser M de, Ligterink J. Onze kinderen en alcohol. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011Google Scholar
 9. 9.
  Hasselt N. van. De explosieve mix in Haren. De invloed van middelengebruik en uitgaanscultuur. Utrecht, Trimbos-instituut, 2013Google Scholar
 10. 10.
  Babor T. (red). Alcohol no ordinary commodity. Research and public policy (second edition). Oxford University Press, 2010Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Ninette van Hasselt
  • 1
 • Rob Bovens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations