Selectie op een combinatie van cognitieve en noncognitieve eigenschappen. Keuzes en ervaringen in de onderzoeksmaster Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO) te Maastricht

 • J. Guyaux
 • M.G.A. oude Egbrink
 • S. Heeneman
 • A.J.H.M. Houben
 • C. Willekes
 • L.W.T. Schuwirth
 • A.F.P.M. de Goeij
Onderzoek
 • 1.1k Downloads

Samenvatting

Inleiding: In dit artikel wordt inzicht gegeven in de wijze waarop studenten geselecteerd worden voor de opleiding Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO) aan de Universiteit Maastricht. In de selectieprocedure worden zowel cognitieve als non-cognitieve kwaliteiten meegewogen. De Multiple Mini-Interview (MMI) methode heeft hierbij een centrale rol, terwijl een kennistoets wordt gebruikt als diagnostisch instrument ter bepaling van het kennisprofiel van de kandidaten en tevens als eerste stap om potentieel minder geschikte kandidaten te laten afvallen.

Resultaten: Sinds de start van de A-KO onderzoeksmaster in 2007 zijn vier selectieprocedures doorlopen, waarvan de eerste drie volledig zijn geanalyseerd. Na een kennistoets in de eerste ronde worden vijf tot zes mini-interviews afgenomen in de tweede ronde. Alle interviewers worden vooraf getraind. De selectiemethoden zijn acceptabel voor alle betrokkenen en induceren geen gendereffect. De betrouwbaarheid van de mini-interviews is voldoende, en de identiteit van de interviewer heeft geen significante invloed op de oordelen per interview.

Discussie en conclusie: De ervaringen met de selectie voor de A-KO onderzoeksmaster op basis van zowel cognitieve als non-cognitieve kwaliteiten door middel van een kennistoets en een serie mini-interviews zijn positief. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze methode ook voorspellend is voor het studiesucces en voor het functioneren als arts-klinisch onderzoeker. (Guyaux J, oude Egbrink MGA, Heeneman S, Houben AJHM, Willekes C, Schuwirth LWT, Goeij AFPM de. Selectie op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve eigenschappen. Keuzes en ervaringen in de onderzoeksmaster Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO) te Maastricht. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(6):328–336.)

Summary

Introduction: Admission to the research master Physician-Clinical Investigator at Maastricht University is based on a procedure that takes account of both cognitive and non-cognitive qualities of applicants. Multiple mini-interviews are at the centre of the procedure, which additionally includes a knowledge test on biomedical and science-related topics.

Results: In this paper we present the results of the analysis of the findings and experiences of the first three of the four selection rounds that have been conducted since the start of the programme in 2007. The first step of the procedure is a written assignment and the second step consists of five to six mini-interviews, conducted by trained interviewers. The analysis shows that the selection methods are acceptable to all those involved and that there is no gender effect. The mini-interviews appear to be reliable and the identity of the interviewers does not significantly influence the outcomes of the interviews.

Discussion and conclusion: The initial experiences with the selection procedure for admission to the master’s degree programme Physician-Clinical Investigator, which is based on both cognitive and non-cognitive qualities, appear to be positive. Future research will have to determine whether the results of the procedure are predictive for successful performance in medical school and medical practice. (Guyaux J, oude Egbrink MGA, Heeneman S, Houben AJHM, Willekes C, Schuwirth LWT, Goeij AFPM de. Selection based on a combination of cognitive and non-cognitive qualities. Choices and experiences with the research master Physician-Clinical Investigator (A-KO) at Maastricht. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(6):328–336.)

Literatuur

 1. 1.
  Siu E, Reiter HI. Overview: what’s worked and what hasn’t as a guide towards predictive admissions tool development. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2009;14;759–775.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Kreiter CD, Kreiter Y. A validity generalization perspective on the ability of undergraduate GPA and the medical college admission test to predict important outcomes. Teach Learn Med 2007;19;95–100.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Urlings-Strop LC, Stijnen T, Themmen AP, Splinter TA. Selection of medical students: a controlled experiment. Med Educ 2009;43;175–183.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Donnon T, Paolucci EO, Violato C. The predictive validity of the MCAT for medical school performance and medical board licensing examinations: a meta-analysis of the published research. Acad Med 2007;82;100–106.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Albanese MA, Snow MH, Skochelak SE, Huggett KN, Farrell PM. Assessing personal qualities in medical school admissions. Acad Med 2003;78; 313–321.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Papadakis MA, Teherani A, Banach MA, Knettler TR, Rattner SL, Stern DT et al. Disciplinary action by medical boards and prior behavior in medical school. N Engl J Med 2005;353;2673–2682.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Tamblyn R, Abrahamowicz M, Dauphinee D, Wenghofer E, Jacques A, Klass D et al. Physician scores on a national clinical skills examination as predictors of complaints to medical regulatory authorities. JAMA 2007;298;993–1001.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Eva KW, Rosenfeld J, Reiter HI, Norman GR. An admissions OSCE: the multiple mini-interview. Med Educ 2004;38;314–326.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Eva KW, Reiter HI, Rosenfeld J, Norman GR. The ability of the multiple mini-interview to predict preclerkship performance in medical school. Acad Med 2004;79;S40–42.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Eva KW, Reiter HI, Trinh K, Wasi P, Rosenfeld J, Norman GR. Predictive validity of the multiple mini-interview for selecting medical trainees. Med Educ 2009;43;767–775.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Reiter HI, Eva KW, Rosenfeld J, Norman GR. Multiple mini-interviews predict clerkship and licensing examination performance. Med Educ 2007;41;378–384.Google Scholar
 12. 12.
  Kraal W, van den Heuvel S. De STAR-methode; selecteren, beoordelen en ontwikkelen van talent. Culemborg: Van Duuren Management; 2008. [The STAR method: selection, assessment and development of talent. Culemborg: Van Duuren Management; 2008].Google Scholar
 13. 13.
  Roberts C, Walton M, Rothnie I, Crossley J, Lyon P, Kumar K et al. Factors affecting the utility of the multiple mini-interview in selecting candidates for graduate-entry medical school. Med Educ 2008;42;396–404.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • J. Guyaux
 • M.G.A. oude Egbrink
 • S. Heeneman
 • A.J.H.M. Houben
 • C. Willekes
 • L.W.T. Schuwirth
 • A.F.P.M. de Goeij

There are no affiliations available

Personalised recommendations