Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 32–35 | Cite as

Module Medicatiebeoordeling bij ouderen

  • Martien VrolijkEmail author
Kennis
Veel oudere mensen hebben meerdere chronische ziekten waarvoor zij medicijnen innemen. Dat kan problemen opleveren. De zorgsector heeft daarom de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen opgesteld. Medicatiebeoordeling was eerder al een onderdeel van deze richtlijn, maar verscheen in september 2019 ook als aparte module.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations