Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 30–31 | Cite as

Stappentellers op recept

  • Jacqui van KemenadeEmail author
Onderzoek
De huidige beweegnorm adviseert per week minstens 150 minuten matig-intensieve inspanning in combinatie met spier- en botversterkende oefeningen. Minder dan de helft van de mensen haalt deze norm. Huisarts Jacqui van Kemenade vroeg zich af of een stappenteller bijdraagt aan toename van fysieke activiteit en welke voorwaarden nodig zijn voor een maximaal effect.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations