Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 11–13 | Cite as

Discussie rond LDL naar 1,8

  • Sietsche van GunstEmail author
Implementatie
Eerder dit jaar verscheen de nieuwe CVRM-richtlijn. Een document van 489 pagina's waarin aan alles is gedacht. Rond één relatief klein onderdeel ontstond veel commotie, namelijk over de verlaging van de LDL-streefwaarde van 2,5 naar 1,8 bij secundaire preventie. De meningen van huisartsen hierover zijn verdeeld. Hoe denken praktijkondersteuners over dit onderwerp?

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations