Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 20–22 | Cite as

Speciaal spreekuur voor amfetaminegebruikers

  • Lianne Gelderblom-LierEmail author
Implementatie
  • 1 Downloads
Amfetaminen worden ingezet bij de behandeling van jongeren met ADHD, maar zijn niet geregistreerd als effectieve middelen bij volwassenen. Na ontslag uit de tweede lijn verdwijnen patiënten die deze medicatie gebruiken nogal eens uit zicht. In het kader van een stageopdracht bekeek Lianne Gelderblom-Lier in hoeverre de poh kan worden ingezet bij de controle van deze patiënten.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations