Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 17–19 | Cite as

Prikkelverwerking en verstandelijke beperking

  • Robert de HoogEmail author
Educatie
Onze hersenen ontvangen continu prikkels via onze zintuigen. De hersenen verwerken al die informatie en sturen vervolgens ons handelen aan. Dit proces heet sensorische informatieverwerking of prikkelverwerking. Niet-aangename prikkels kunnen vooral bij mensen met een verstandelijke beperking problemen geven in het dagelijks functioneren.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations