Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 25–25 | Cite as

Interesseert me niet

  • Hetty OmvleeEmail author
Column
  • 1 Downloads

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations