Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 6, pp 8–10 | Cite as

Obstipatiespreekuur in de verstandelijk gehandicaptenzorg

  • Marion Heiting-GordebekeEmail author
Educatie
Obstipatie is een hinderlijk probleem waar veel mensen last van hebben. Bij mensen met een verstandelijke beperking komen obstipatieproblemen nog vaker voor dan bij de algemene bevolking. In 's HeerenLoo Julianadorp is hiervoor een specifiek obstipatiespreekuur opgezet.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations