Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Gezond leven

  • Sietsche van Gunst
Redactioneel
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het is een belangrijk onderdeel van het vak en er wordt steeds meer over gepubliceerd: een gezonde leefstijl. Onlangs verschenen de resultaten van de Rotterdam Study.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations