Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 39–40 | Cite as

Lezen/kijken/zoeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Lezen/kijken/zoeken
  • 1 Downloads

Samenvatting

Een informatief boekje voor de praktijkondersteuner (ook de mannelijke), en interessant en helpend voor de vrouw. Maar een boek recenseren dat pretendeert dat vrouwen zich in 30 dagen beter kunnen voelen, is wellicht gewaagd. Praktijkondersteuners weten maar al te goed dat er in ons lichaam ruim 50 hormonen voorkomen. Toch is het goed om hierover te lezen en de hormonen onder de loep te nemen die er het meest toe doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations