Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Weet je dit?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennisquiz
  • 2 Downloads

Samenvatting

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over burn-out. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiple-choicevragen. De antwoorden vind je op pagina 20.

Heb je vragen over deze kennisquiz? Mail ze naar tpodepraktijk@bsl.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations