Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 26–29 | Cite as

NHG-Standaard Overspanning en burn-out

  • Martien Vrolijk
Kennis
  • 11 Downloads

Samenvatting

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/- ondersteuners te maken kunnen krijgen.

Literatuur en SCEGS

  1. 1.
    De literatuurlijst en een toelichting op SCEGS zijn kosteloos op te vragen bij het secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Martien Vrolijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations