Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 21–21 | Cite as

Schaamteloos

  • Hetty Omvlee
Column
  • 2 Downloads

Samenvatting

PIk ren lekker door het bos. Mijn benen tikken zonder ongemak en zonder hapering de kilometertjes weg. Na een uur spring ik als een antilope de woonwijk weer in. De losliggende stoeptegel zie ik over het hoofd…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Hetty Omvlee
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations