Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 2, pp 11–13 | Cite as

Onrustig en gejaagd? Denk aan atriumfibrilleren

  • Esther Bood
Casus
  • 2 Downloads

Samenvatting

Al vanaf het prille begin van mijn werk als praktijkverpleegkundige meet ik de bloeddruk – zoals een aantal patiënten het noemt – op de ‘old fashion way’, namelijk met een handbloeddrukmeter en stethoscoop. ‘Gewoon’ omdat ik het zo heb geleerd, maar ook omdat ik dan zelf de hartslag hoor. Soms hoor ik een heel snelle en onregelmatige hartslag: atriumfibrilleren (AF). Zo ook in deze casus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Esther Bood
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations