Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Goede voornemens

  • Gerda Keizer
Redactioneel

Samenvatting

Als dit eerste nummer van 2019 op de mat valt, is het ‘nieuwe’ jaar alweer een aantal weken oud en zijn veel goede voornemens misschien alweer gesneuveld.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Gerda Keizer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations