Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 8–10 | Cite as

Geen diabetes type 1 of 2 maar erfelijke MODY

  • Martin Willink
  • Dana Ploeger
Educatie

Samenvatting

In de huisartsenpraktijk komen wekelijks mensen met diabetes voor controle. Bij die patiënten zit geregeld iemand die geen diabetes type 1 of 2 heeft, maar de erfelijke diabetesvorm MODY. Doordat deze vorm niet wordt herkend, krijgen zij soms jarenlang de verkeerde behandeling. Een nieuwe e-learning voor praktijkondersteuners en huisartsen moet hierin verandering brengen.

Literatuur

  1. De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het -secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Martin Willink
    • 1
  • Dana Ploeger
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations