Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 21–21 | Cite as

Weet je dit?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennisquiz

Samenvatting

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over COPD. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 22.

Heb je vragen over deze kennisquiz? Mail ze naar tpodepraktijk@bsl.nl.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations