Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 34–37 | Cite as

De rookvrije straat

  • Gerda Keizer
Uit de Praktijk

Samenvatting

Roken richt veel ellende aan. De Amsterdamse huisartsen David Koetsier en Ilona Statius Muller zien daarvan vrijwel dagelijks de gevolgen, eigenlijk als het al te laat is. In hun strijd tegen de tabaksverslaving willen zij niet aan het eind van die weg staan, maar aan het begin en de mensen bewust maken van de juiste weg.

Literatuur

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Gerda Keizer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations