Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 14, Issue 1, pp 15–17 | Cite as

Angst voor zelfredzaamheid

  • Pieternel Dijkstra
Vaardigheden
  • 1 Downloads

Samenvatting

Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over angst voor zelfredzaamheid.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Vrezorgenden Nederland (V & VN) en Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Pieternel Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations