Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 4, pp 20–23 | Cite as

Zicht op de praktijk

  • Sietsche van Gunst
Interview Gerda Brummel
  • 27 Downloads

Samenvatting

In 2020 zullen de eerste praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg (pvh) in de huisartsenpraktijk gaan werken. Hun competentieprofiel is in juni 2018 bekrachtigd. Ook de Viaa, de hogeschool waar Gerda Brummel docent is van de opleiding tot poh, gaat een opleiding tot pvh aanbieden. Een verpleegkundige kan veel voor de huisartsenpraktijk betekenen, stelt Gerda, maar bij huisartsen lijkt de tijd daarvoor nog niet rijp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations