Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 11, Issue 2, pp 42–46 | Cite as

Online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik

 • Els Bransen
 • Suzanne Lokman
 • Esther Kersbergen
Implementatie
 • 84 Downloads

Samenvatting

Voor patiënten die overmatig alcohol gebruiken, zijn er bewezen (kosten)effectieve manieren om te minderen: tijdige signalering in de huisartsenzorg en inzet van korte interventies.1 Ook online zelfhulpprogramma’s zijn effectief, zoals www.drinktest.nl, www.minderdrinken.nl en www.zelfhulpalcohol.nl.

References

 1. 1.
  Prevention and early identification of alcohol use disorders in adults and young people. Final draft of Report 2 to the National Institute for Health & Clinical Excellence. Sheffield: University of Sheffield, School of Health and Related Research (ScHARR), 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Riper H, Kramer J, Smit F, Conijn B, Schippers G, Cuijpers P. Web-based self-help for problem drinkers, a pragmatic randomized trial. Addiction 2008;103:218–27.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Riper H, Kramer J, Keuken M, Smit F, Schippers G, Cuijpers, P. Predicting successful treatment outcome of web-based self-help for problem drinkers. Secondary analysis from a randomized controlled trial. J Med Internet Res 2008;10:e46.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. 4.
  Bransen E, De Gee A, Drenthen T, Boon B. Online hulp werkt goed bij alcoholprobleem. Samen met internet en praktijkondersteuner GGZ overmatig drankgebruik te lijf. Medisch Contact 2015;70:450–52.Google Scholar
 5. 5.
  Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, et al. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (derde herziening). Huisarts Wet 2014;57:638–46.Google Scholar
 6. 6.
  Burgering E, Willems H. Arts vraagt te weinig naar drankgebruik. Medisch Contact 2013;68:795–98.Google Scholar
 7. 7.
  Keurhorst M, Van de Ven G, Keizer E, Laurant M. Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik. Nijmegen: Radboud Universiteit, 2011.Google Scholar
 8. 8.
  Blankers M, Donker T, Riper H. E-mental health in Nederland: wetenschappelijke evidentie en uitdagingen voor de praktijk. De Psycholoog 2013;48:12–23.Google Scholar
 9. 9.
  Boon B, Risselda A, Huiberts A, Riper H, Smit F. Curbing Alcohol use in male adults through computer generated personalized advice. Randomized controlled trial. J Med Internet Res 2011;13:e43.Google Scholar
 10. 10.
  Voogt CV, Kuntsche E, Kleinjan M, Poelen E, Engels RCME. Using ecological momentary assessment to test the effectiveness of a web-based brief alcohol intervention over time among heavydrinking students. Randomized controlled trial. JMIR 2014;161:doi:10.2196/jmir.2817.Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  Leone S, Van der Poel A, Kramer J, Boon B. Theoretische onderbouwing voor een mobiele applicatie voor vermindering van alcoholgebruik. Literatuurstudie naar gedragsveranderingstheorie en technologische mogelijkheden. Utrecht: Trimbos-instituut, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, NHG 2016

Authors and Affiliations

 • Els Bransen
  • 1
 • Suzanne Lokman
  • 1
 • Esther Kersbergen
  • 1
 1. 1.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherland

Personalised recommendations