Advertisement

Verslaving

, Volume 13, Issue 4, pp 239–244 | Cite as

Het effect van heroïne op de cognitieve functies: een casestudy

  • Esther Adema
  • Pieter Meindertsma
Casuïstiek
  • 139 Downloads

Inleiding

Onderzoek naar de effecten van heroïne op de cognitieve functies van gebruikers is beperkt, waarschijnlijk doordat heroïne vaak pas gebruikt wordt na gebruik van andere soorten drugs (Fernández-Serrano et al. 2011). Uit overzichtsstudies naar de effecten van verschillende drugs, waaronder heroïne, blijkt dat er meerdere cognitieve functies zijn aangedaan. Volgens Fernández-Serrano et al. (2011) zorgen opioïden voor significante tekorten in het episodische geheugen, werkgeheugen, selectieve aandacht, impulsieve werking, redenering en vloeiendheid; deze tekorten blijven voortbestaan bij onthouding op middellange termijn. Uit een andere studie blijkt dat alle opiaten werden geassocieerd met duurzame tekorten bij het functioneren van de executieve functies, vooral inhibitie en verbale vloeiendheid (Holst en Schilt 2011).

Verder lijken heroïneverslaafden slechter te scoren bij een taak voor verdeelde aandacht en reactietijd, dan gezonde personen (Soyka et al. 2011). Volgens Zeng...

Literatuur

  1. Fernández-Serrano, M. J., Pérez-García, M., & Verdejo-García, A. (2011). What are the specific vs. generalized effects of drugs of abuse on neuropsychological performance? Neuroscience And Biobehavioral Reviews, 35, 377–406.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Holst, R. J. van, & Schilt, T. (2011). Drug-related decrease in neuropsychological functions of abstinent drug users. Current Drug Abuse Reviews, 4, 42–56.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Koning, I. de, & Schmand, B. (2010). Neuropsychologisch onderzoek. In C. Jonker, F. R. J. Verhey & J. P. J. Slaets (red.), Handboek dementie: laatste inzichten in diagnostiek en behandeling (pag. 33–41). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  4. Soyka, M., Limmer, C., Lehnert, R., Koller, G., Martin, G., Küfner, H., & Haberthür, A. (2011). A comparison of cognitive function in patients under maintenance treatment with heroin, methadone, or buprenorphine and healthy controls: an open pilot study. American Journal Of Drug And Alcohol Abuse, 37, 497–508.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  5. Wechsler, D. (2012). WAIS-IV Afname en scoringshandleiding. Nederlandstalige bewerking. Harcourt: Amsterdam.Google Scholar
  6. Zeng, H., Lee, T. C., Waters, J. H., So, K., Sham, P. C., Schottenfeld, R. S., & Chawarski, M. C. (2013). Impulsivity, cognitive function, and their relationship in heroin-dependent individuals. Journal Of Clinical And Experimental Neuropsychology, 35, 897–905.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.LeeuwardenNederland

Personalised recommendations