Advertisement

Verslaving

, Volume 11, Issue 4, pp 250–260 | Cite as

Rouw bij ouders van drugsgebruikende jongeren

Een exploratief kwalitatief onderzoek
 • Nele Jordaens
 • Guido Van Hal
 • Jessica FraeymanEmail author
Artikelen
 • 607 Downloads

Samenvatting

Drugsgebruik door jongeren legt een grote druk op hun ouders en kan voor hen gepaard gaan met het gevoel van verlies van het kind aan drugs. Hoe beleven en ervaren ouders dit verlies? Aan de hand van semigestructureerde vragenlijsten peilden de auteurs de beleving bij tien ouders van drugsgebruikende jongeren. Duidelijk werd dat ouders een gefaseerd rouwproces ervaren dat een langdurig en wederkerend verloop kent. Dit proces wordt in verslavingsonderzoek weinig geëxploreerd en verdient extra aandacht in de drugshulpverlening. De rouwfasen die ouders doorlopen gaan van ongeloof tot ontkenning, hoop, woede en onmacht en monden al dan niet uit in aanvaarding.

Mourning in parents of drug abusing children: an explorative qualitative study

Abstract

When their son or daughter is using drugs, parents may suffer from stress and may feel they are losing their child. How do parents experience this feeling of loss? By means of semi-structured interviews, the authors explored the experiences of ten parents. From the results, they conclude that the parents experienced a mourning process with chronic recurrence. This process has been rarely studied in addiction research; it deserves closer attention by substance abuse services. The mourning phases as described here, range from disbelief to denial, hope, anger and impotence and can lead to acceptance.

Literatuur

 1. Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Den Haag: Boom Lemma.Google Scholar
 2. Boss, P. (1999). Ambiguous loss: living with frozen grief. Harvard Mental Health Letter, 16, 4–7.PubMedGoogle Scholar
 3. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Pine Forge Press.Google Scholar
 4. Choate, P. W. (2011). Adolescent addiction: what parents need? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1359-1364.CrossRefGoogle Scholar
 5. Fraeyman, J., Anthierens, S., Peremans, L., & Bastiaens, H. (2014). Het gebruik van diagrammen tijdens de data-analyse. KWALON, 19, 83–91.CrossRefGoogle Scholar
 6. Godress, J., Ozgul, S., Owen, C., & Foley-Evans, L. (2005). Grief experiences of parents whose children suffer from mental illness. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39, 88-94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Hoeck, S., & Van Hal, G. (2012). Experiences of parents of substance-abusing young people attending support groups. Archives of Public Health, 70, 11. doi:10.1186/0778-7367-70-11.PubMedCentralCrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Jones, D. W. (2004). Families and serious mental illness: working with loss and ambivalence. British Journal of Social Work, 34, 961–979. doi:10.1093/bjsw/bch123.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kirby, K. C., Dugosh, K. L., Benishek, L. A., & Harrington, V. M. (2005). The significant other checklist: measuring the problems experienced by family members of drug users. Addictive Behaviors, 30, 29–47. doi:10.1016/j.addbeh.2004.04.010.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. MacGregor, P. (1994). Grief: the unrecognized parental response to mental illness in a child. Social Work, 39, 160–166.PubMedGoogle Scholar
 11. Maciejewski, P. K., Zhang, B., Block, S. D., & Prigerson, H. G. (2007). An empirical examination of the stage theory of grief. Journal of the American Medical Association‎, 297, 716–723. doi:10.1001/jama.297.7.716.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Mannix, J & Jackson, D. (2003). Mothering and women’s health: I love being a mother but ... there is always something new to worry about. Australian Journal of Advanced Nursing, 20, 30—37.Google Scholar
 13. Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.Google Scholar
 14. Oreo, A., & Ozgul, S. (2007). Grief experiences of parents coping with an adult child with problem substance use. Addiction Research and Theory, 15, 71–83.CrossRefGoogle Scholar
 15. Orford, J., Copello, A., Velleman, R., & Templeton, L. (2010). Family members affected by a close relative’s addiction: the Stress-Strain-Coping-Support model. Drugs-Education Prevention and Policy, 17, 36–43. doi:10.3109/09687637.2010.514801.CrossRefGoogle Scholar
 16. Orford, J., Natera, G., Davies, J., Nava, A., Mora, J., Rigby, K., Bradbury, C., Bowie, N., Copello, A., & Velleman, R. (1998). Tolerate, engage or withdraw: a study of the structure of families coping with alcohol and drug problems in south west England and Mexico City. Addiction, 93, 1799–1813.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Orford, J., Natera, G., Velleman, R., Copello, A., Bowie, N., Bradbury, C., Davies, J., Mora, J., Nava, A., Rigby, K., & Tiburcio, M. (2001). Ways of coping and the health of relatives facing drug and alcohol problems in Mexico and England. Addiction, 96, 761–774. doi:10.1046/j.1360-0443.2001.96576111.x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Orford, J., Velleman, R., Copello, A., Templeton, L., & Ibanga, A. (2010). The experiences of affected family members: a summary of two decades of qualitative research. Drugs-Education Prevention and Policy, 17, 44–62. doi:10.3109/09687637.2010.514192.CrossRefGoogle Scholar
 19. Richardson, M., Cobham, V., McDermott, B., & Murray, J. (2013). Youth mental illness and the family: parents’ loss and grief. Journal of Child and Family Studies, 22, 719–736. doi:10.1007/s10826-012-9625-x.CrossRefGoogle Scholar
 20. Usher, K., Jackson, D., & O’Brien, L. (2007). Shattered dreams: parental experiences of adolescent substance abuse. International Journal of Mental Health Nursing, 16, 422–430.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Van Reybrouck, T., & Vandeburie, J. (2011). Behoeften en verwachtingen van familieleden van drugsgebruikers als basis voor gerichte ondersteuning. Verslaving, 7, 34–46.CrossRefGoogle Scholar
 22. Vertommen, S., & Peeters, S. (2012). Registratie van middelengebruik bij cliënten uit/in de stad Antwerpen die gebruik maken van de (drug)hulpverlening. Analyses op de nieuwe dossiers. Antwerpen: Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • Nele Jordaens
  • 1
 • Guido Van Hal
  • 2
 • Jessica Fraeyman
  • 2
  Email author
 1. 1.Departement SociologieUniversiteit AntwerpenAntwerpenBelgië
 2. 2.Onderzoeksgroep Medische Sociologie en GezondheidsbeleidUniversiteit AntwerpenAntwerpenBelgië

Personalised recommendations