Verslaving

, Volume 10, Issue 1, pp 55–67

Nicotine: farmacologische en toxicologische aspecten

Middelen
  • 514 Downloads

Dat roken een belangrijke risicofactor is voor morbiditeit en mortaliteit kan als bekend worden verondersteld. Toch rookt ongeveer een kwart van de volwassen Nederlanders, want roken is een zeer verslavende gewoonte. Dat hoge verslavingspotentieel kan voor een substantieel deel worden toegeschreven aan de stof nicotine. Nicotine is niet de enige stof in tabak: in tabaksrook zijn zo’n vierduizend chemische verbindingen geïdentificeerd, waaronder vele stoffen met giftige en carcinogene werking.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.faculteit Management, Science en TechnologieOpen UniversiteitUtrechtThe Netherlands
  2. 2.Nationaal Expertisecentrum TabaksontmoedigingTrimbosinstituutUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations