Advertisement

Verslaving

, Volume 9, Issue 2, pp 34–42 | Cite as

Aandacht gevraagd voor hepatitis C in de verslavingszorg

 • Esther Croes
 • Clary van der Veen
Methodiek in praktijk

Hepatitis C is een bloedoverdraagbare leverziekte met een hoge prevalentie onder (ooit-injecterende) drugsgebruikers. Veel patiënten zijn niet opgespoord en daarmee een bron voor verdere verspreiding. Afgezien van verdere transmissie, kan een onbehandelde infectie op termijn leiden tot ernstige complicaties en de kwaliteit van leven fors verlagen. Echter, de ziekte is behandelbaar en de behandeling heeft vaak tevens een gunstig neveneffect op het algemeen (maatschappelijk) functioneren van de patiënt. In dit artikel geven we argumenten die het belang van goede hepatitis C-zorg onderstrepen. Ook beschrijven we waarom de verslavingszorg een grote rol zou kunnen spelen juist in de zorg rond deze somatische aandoening, maar dat dit nog niet op grote schaal gebeurt. Die zorg zou zich idealiter uitstrekken van voorlichting en opsporing van dragers, tot ondersteuning bij de behandeling en nazorg om de verbeteringen in gezondheid en sociaal-maatschappelijk functioneren vast te houden. De behandeling zelf is overigens de verantwoordelijkheid van een leverspecialist in het ziekenhuis. Wij bepleiten een versterking van de hepatitis C-zorg aan drugsgebruikers vanuit de verslavingszorginstellingen.

Summary

Hepatitis C in addiction care: a call for attention

Esther Croes and Clary van der Veen

Hepatitis C is a blood-borne viral disease with a high prevalence among (ever injecting) drug users. Many patients have not been traced and are thus a source for further transmission. Besides further transmission, in the end an untreated infection may lead to serious complications and reduce quality of life. However, the disease is treatable and treatment often has a positive side effect on the general (social) functioning of the patient. In this article, we present arguments underscoring the need for good quality hepatitis C care. We also describe why the addiction care should have a leading role in this somatic disorder, but that in practice this care is only provided on a small scale. Ideally, hepatitis C care would range from counseling, advice and tracing of carriers, to support during treatment and after care, to maintain the improvements in health and social functioning that were obtained. It is of note that the treatment itself is under the responsibility of the liver specialist in hospital. We argue for a boost in the hepatitis C care for drug users from the addiction care.

Literatuur

 1. Croes, E.A. & Veen, C. van der (2011). Hepatitis C in de verslavingszorg. De implementatie van de hepatitis C informatiecampagne. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 2. Croes, E.A. & Veen, C. van der (2012). Hepatitis C in de verslavingszorg. De effectiviteit van de hepatitis C informatiecampagne. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 3. Grady, B.P., Vanhommerig, J.W., Schinkel, J., Weegink, C.J., Bruisten, M., Lindenburg, C.E. & Prins, M. (2012). Low incidence of reinfection with the hepatitis C virus following treatment in active drug users in Amsterdam. European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 24, 1302–1307.PubMedGoogle Scholar
 4. Helsper, C.W., Borkent-Raven, B.A., Wit, N.J. de, Essen, G.A. van, Bonten, M.J., Hoepelman, A.I., Janssen, M.P. & Wit, G.A. de (2011). Cost-effectiveness of targeted screening for hepatitis C in The Netherlands. Epidemiology and Infection, 140, 58-69.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Helsper, C.W., Hellinga, H.L., Essen, G.A. van, Wit, G.A. de, Bonten, M.J., Erpecum, K.J. van, Hoepelman, A.I., Richter, C. & Wit, N.J. de (2012). Real-life costs of hepatitis C treatment. Netherlands Journal of Medicine, 70, 145–53.PubMedGoogle Scholar
 6. Hoogervorst, H. (2005). Standpunt briefrapport Gezondheidsraad hepatitis C. Kenmerk PG/ZP 2.556.676 (17 februari).Google Scholar
 7. Kretzschmar, M. (2004). De prevalentie van hepatitis C in Nederland. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 8. Limburg, W. (2004). Natural history, treatment and prevention of hepatitis C in injecting drug users: an overview. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 1). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.Google Scholar
 9. Lindenburg, C.E.A., Lambers, F.A.E., Urbanus, A.T., Schinkel, J., Jansen, P.L.M., Krol, A., Casteelen, G., Santen, G. van, Berg, C.H.S.B. van den, Coutinho, R.A., Prins, M. & Weegink, C.J. (2011). Hepatitis C testing and treatment among active drug users in Amsterdam: results from the DUTCH-C project. European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23, 23–31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Matser, A., Urbanus, A., Geskus, R., Kretzschmar, M., Xiridou, M., Buster, M., Coutinho, R. & Prins, M. (2012). The effect of hepatitis C treatment and human immunodeficiency virus (HIV) co-infection on the disease burden of hepatitis C among injecting drug users in Amsterdam. Addiction, 107, 614–623.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Postma, M.J., Wiessing, L.G. & Jager, J.C. (2004). Updated healthcare cost estimates for drug-related hepatitis C infections in the European Union. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 8). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.Google Scholar
 12. Singels, L. (2010). Eindverslag hepatitis C informatiecampagne. Woerden: NIGZ.Google Scholar
 13. Smit, F., Laar, M. van, Croes, E. & Busschbach, J. (2008). Ziektelastgewichten voor misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs. Utrecht: Trimbosinstituut.Google Scholar
 14. Tweede Kamer der Staten Generaal (2011). Vergaderjaar 2010-2011. Drugsbrief. Publicatienummer 24077 nr. 259.Google Scholar
 15. Wiessing, L., Roy, K., Sapinho, D., Hay, G., Taylor, A., Goldberg, D. & Hartnoll, R., for the EMCDDA Study Group on drug-related Infectious Diseases (2004). Surveillance of hepatitis C infection among injecting drug users in the European Union. In J. Jager, W. Limburg, M. Kretzschmar, M. Postma & L. Wiessing (Eds.), Hepatitis C and injecting drug use: impact costs and policy options (Scientific Monographs, volume 7, chapter 4). Luxembourg: EMCDDA/Office for Official Publications of the European Communities.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Esther Croes
  • 1
 • Clary van der Veen
  • 1
 1. 1.Trimbos-instituutUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations