Advertisement

Verslaving

, Volume 8, Issue 4, pp 32–36 | Cite as

Behandeling voor gameverslaving en problematisch internetgebruik

 • Laura DeFuentes-Merillas
 • Marieke van Erp
 • Nicolle van Mil
 • Boukje Dijkstra
Richtlijnen en protocollen
 • 941 Downloads

Deze rubriek informeert over richtlijnen en protocollen die zijn ontwikkeld door het nu ruim tien jaar bestaande landelijke programma Resultaten Scoren. In bepaalde gevallen worden ook elders ontwikkelde protocollen of richtlijnen samengevat. De rubriek staat onder redactie van Wim Buisman1, werkzaam als programmaleider van Resultaten Scoren.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Laura DeFuentes-Merillas
  • 1
 • Marieke van Erp
  • 1
 • Nicolle van Mil
  • 1
 • Boukje Dijkstra
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations