Advertisement

Verslaving

, Volume 8, Issue 2, pp 44–54 | Cite as

Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010)

 • P. Havinga
 • A. van der Poel
Methodiek in praktijk

In 1994 is in Maastricht de eerste officiële gebruiksruimte geopend, waar (dakloze) harddrugsverslaafden op hygiënische wijze en in een rustige en veilige omgeving drugs kunnen gebruiken. Vanaf die tijd nam in Nederland het aantal gebruiksruimten snel toe. Echter, er verblijven steeds minder drugsgebruikers op straat, injecterend drugsgebruik is afgenomen en alcohol lijkt een belangrijker middel te worden. In hoeverre is dit van invloed op de organisatie en inrichting van gebruiksruimten anno 2010? En wat zijn de opmerkelijkste verschillen met het begin van deze eeuw?

Notes

Dankwoord

Dit artikel is gebaseerd opGebruiksruimten in Nederland. Update van de handreiking bij organisatie en inrichting(Havinga & Van der Poel, 2011). Die publicatie kwam tot stand met financiering van het ministerie van VWS, in het kader van het Landelijk Netwerk Infectieziekten en Druggebruik (ziewww.trimbos.nl; zoek op ‘netwerk infectieziekten’).

Literatuur

 1. Berg, C. van den, Smit, C., Brussel, G. van, Coutinho, R., & Prins, M. (2007). Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam Cohort Studies among drug users.Addiction, 102,1454–1462.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bransen, E., Land, H. van ‘t, & Wolf, J. (2004).Gebruiksruimten in Nederland. Trends en ontwikkelingen 2001-2003. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.Google Scholar
 3. Croes, E., & Gageldonk, A. (2009). Preventie en harm reduction. In M. van Laar & M. van Ooyen-Houben (red.),Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (pp.153–185). Utrecht: Trimbos-instituut/Den Haag: WODC.Google Scholar
 4. Drug Policy Expert Committee (2000).Heroin. Facing the issues. Melbourne: State Government of Victoria.Google Scholar
 5. Essen, J.B. van, Horst, K.A.H. van der, Wieske, E.L., Ruyten, M.C.M., & Jong, C.A.J. de (2011).Richtlijn alcoholgebruiksruimten. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren.Google Scholar
 6. Havinga, P., & Poel, A. van der (2011).Gebruiksruimten in Nederland. Update van de handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 7. Hoogenboezem, G., Ensdorff, J., & Croes, E. (2008).Basecoke en infectieziekten. Risicogedrag en gezondheid onder gemarginaliseerde basecokegebruikers in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 8. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N, Ooyen-Houben, M.M.J., van, Meijer, R.F., & Brunt, T. (Eds.) (2010).Netherlands National Drug Monitor (NDM). Annual Report 2009. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 9. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Korf, D., Knibbe, R., Willemsen, M., Rigter, H., & Alem, V. van (red.) (2001).Nationale Drug Monitor (NDM). Jaarbericht 2001. Utrecht: Bureau NDM.Google Scholar
 10. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (1994).Intraveneus druggebruik bij primaire problematiek opiaten 1994. Houten: Stichting Informatievoorziening Zorg. (Opgevraagd in 2011.)Google Scholar
 11. Lempens, A., Boers, R., & Maalsté, N. (2004).Harddruggebruikers in beweging. Aard, omvang en mobiliteit van harddruggebruikers in Rotterdam. Rotterdam: IVO.Google Scholar
 12. Linssen, L., Graaf, I. de, & Wolf, J. (2002).Gebruiksruimten in beeld. Handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.Google Scholar
 13. Linssen, L., Jong, W. de, & Wolf, J. (2000).Gebruiksruimten. Een systematisch overzicht van de voorziening en de effecten ervan. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.Google Scholar
 14. Maas, M., & Planije, M. (2010).Monitor plan van aanpak maatschappelijke opvang. Rapportage 2009. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Utrecht: Trimbosinstituut.Google Scholar
 15. Maas, M., Planije, M., & Been, W. (2010).Monitor Stedelijk Kompas 2009. Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten. Utrecht: Trimbosinstituut.Google Scholar
 16. MacNeil, J., & Pauly, B. (2011). Needle exchange as a safe haven in an unsafe world.Drug and Alcohol Review, 30,26–32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Mheen, D. van de, Poel, A. van der, Lempens, A., & Maalsté, N. (2007). Mobility of hard drug users: patterns and characteristics relevant for deconcentration of facilities.Journal of Psychoactive Drugs, 39,191–199.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Ministerie van VWS (2006).Plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het rijk en de vier grote steden. Den Haag: Ministerie van VWS.Google Scholar
 19. Otto, M., Doosje, O., & Blekman, J. (2004).Spuitomruil. Utrecht: Trimbosinstituut.Google Scholar
 20. Poel, A. van der, Barendregt, C., & Mheen, D. van de (2008). Homelessness and other living condition characteristics of drug users 2003-2007, in Rotterdam, the Netherlands.European Journal of Homelessness, 2,235–257.Google Scholar
 21. Reinking, D., Ameijden, E. van, Bergen, A. van, & Wolf, J. (2010). Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en ... het werkt!Verslaving, 6,5–16.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • P. Havinga
  • 1
 • A. van der Poel
  • 1
 1. 1.Trimbos-instituut te UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations